MB-SR50 EI


 

Sistemul de perete cortină riglă-montant MB-SR50 EI, este destinat construcţiei pereţilor  uşori, anti-incendiu, de tip suspendat sau de umplere, în clasele de rezistenţă la foc EI15, EI 30, EI 45, EI 60, în conformitate cu standardul PN-EN 1364-3. Sistemul este clasificat ca un sistem care nu propagă focul (NFP).

 

 Construcţia sistemului se bazează pe un schelet de susţinere format din profile din aluminiu verticale (montanţi) şi orizontale (rigle), care formează un caroiaj, lăţimea profilelor fiind de 50 mm.

 

Profilele montanţilor şi ale riglelor  sunt conectate între ele şi formează un schelet din aluminiu, montat pe structura de beton a clădirii prin intermediul consolelor.

 

Pentru  a obţine o rezistenţă la foc corespunzătoare, montanţii şi riglele din aluminiu  sunt echipate cu inserţii speciale rezistente la foc. Aceste inserţii sunt executate din aluminiu având o forma specială, îndeplinesc funcţia de ranforsare, şi sunt protejate cu panouri din  materiale rezistente la foc. O asemenea construcţie face posibilă folosirea în acest sistem a montanţilor şi a riglelor din sistemul MB-SR50, fapt care micșorează costurile şi măreşte eficienţa întregii construcţii.

 

În construcţia sistemului MB-SR50 EI, sunt utilizaţi montanţi cu adâncimea  intre 85÷185 mm, iar riglele au adâncimea intre 65÷145 mm.

 

Conectările suprapuse dintre montanţi şi rigle permit o evacuare eficientă a apei şi o ventilare optimă a spaţiului dintre sticle.

 

Pentru obţinerea unei izolări termice şi acustice optime, a fost aplicată o barieră termică continua, izolatoare, din HPVC, şi au fost utilizate garnituri profilate pentru sticlă tip EPDM.

 

Sticlele pentru ferestre şi alte elemente de umplere sunt aşezate în canalele special prevăzute în  profilele montanţilor şi ale riglelor. Suplimentar, a fost aplicată în canalele prevăzute în montanţi şi în riglă o bandă expandată. Profilul de strângere este fixat cu ajutorul şuruburilor cu filet metric şi a şaibelor din oţel inox.

 

Această construcţie asigură sticla rezistentă la foc sau alte elemente de umplere, împotriva căderii din ramă în timpul incendiului. Pentru executarea peretelui având diferite unghiuri, sunt utilizate garnituri speciale.

 

Peretele sistemului MB-SR50 EI, trebuie să fie executat în conformitate cu proiectul de execuţie, stabilit individual pentru fiecare clădire în parte. Pe baza documentaţiei sistemului, precum şi a calculelor statice, în proiect trebuiesc stabilite tipurile de montanți şi de rigle, accesoriile pentru fixarea montanţilor pe structura de beton a clădirii, precum şi accesoriile de îmbinare dintre montanţi şi rigle, şi punctele de fixare a peretelui cortină de structura clădirii.

 

De asemenea, în proiect trebuiesc stabilite toate materialele şi elementele peretelui, mai ales îmbinările şi etanşările dintre elementele peretelui şi structura de beton a clădirii, precum şi modalităţile de evacuare a apei si de ventilare a pereţilor.

 

În momentul în care au fost luate în calcul cerinţele cu privire la funcţionarea, localizarea şi geometria clădirii, peretele cortină trebuie astfel proiectat încât să îndeplinească normele în vigoare în construcţii.

 

Înălţimea maximă a peretelui cortină se stabileşte în funcţie de parametrii de rezistenţă rezultaţi din calculele statice si luând în considerare faptul că, la fiecare etaj, construcţia trebuie să aibă dilatări termice verticale. Distanţele maxime dintre profile şi densitatea acestora, reiese din calculele statice ale construcţiei, luând în considerare şi dimensiunile de umplere. Peretele cortină nu este restricţionat în privinţa lungimii sale în cazul utilizării dilatării orizontale.

 

ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL 
Birou si Depozit:
Str. Taberei Nr. 1, Hala 1A
Oras Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov
Telefon: + 40.374.004.594
Fax: + 40.742.711.231
Fax: + 40.342.815.274
e-mail: romania@aluprof.eu
Powered by: Lizard Media